Detail projektu

Dekompozice organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2003-03-10 - nezadáno)

O projektu

Předkládaný projekt se zaměřuje na studium rozkladu VOC (Volatile Organic Compouds - nebezpečné organické látky) v nerovnovážném plazmatu. Při řešení bude využito dvou typů výbojů, a to klouzavého výboje (GlidArc) a tzv. plazmové tužky. Charakterizace produktů rozkladu bude prováděna pomocí plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektroskopií a ESR spektroskopie. K charakterizaci vlastního výboje pak bude využívána optická emisní spektroskopie plazmatu. Výstupem projektu budou nové poznatky o rozkladu toxických látek v nerovnovážném plazmatu, které budou prezentovány na mezinárodním odborném fóru. Na základě výsledků bude možné připravit novou úlohu do praktik pro 4. ročník dvou studijních oborů na FCH VUT.

Popis anglicky
The project focuses on the Volatile Organic Compounds destruction in non-equilibrium plasmas. The discharges will be Gliging Arc Discharge and plasma pencil discharge. The products characterisation will be done by GC-MS and ESR spectroscopy. The characterisation of the own discharge will be realised bz optical emission spectroscopy. The experimental results will be presented on internation conferences and they will form the basis for the future application in the practical courses at faculty.

Klíčová slova
klouzavý výboj, rozklad organických látek

Klíčová slova anglicky
gliding discharge, organic compounds destruction

Označení

IS2002/1853a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (10.03.2003 - nezadáno)

Výsledky

KRČMA, F., GROSSMANNOVÁ, H. Decomposition of Toluene and Hexane in Nitrogen-Argon Gliding Arc Discharge. In Proceedings of XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail