Detail projektu

Metodologie vývoje informačních systémů

Období řešení: 01.01.1994 — 31.12.1996

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (1994-01-01 - 1996-12-31)

O projektu

Cílem projektu je nalezení nových teoretických konceptů, metod a nástrojů, jež by umožnily efektivní metodologii návrhu a implementace informačních systémů. Klíčovou pozici zde převezmou abstraktní modely specifických tříd Petriho sítí, reprezentujících výsledky jednotlivých fází vývoje budovaného informačního systému. Tyto modely, spolu s odpovídajícími metodami a programovými nástroji, umožní analytikům, návrhářům i programátorům pracovat v konzistentním integrovaném prostředí podporujícím automatizaci časově nejnáročnějších kroků vývoje informačního systému -- návrhu, funkční verifikace, vyhodnocení efektivity a výsledné implementace systému.

Označení

GA102/94/1097

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (13.05.2004 - nezadáno)