Project detail

Methodology of Information Systems Development

Duration: 01.01.1994 — 31.12.1996

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (1994-01-01 - 1996-12-31)

On the project

Cílem projektu je nalezení nových teoretických konceptů, metod a nástrojů, jež by umožnily efektivní metodologii návrhu a implementace informačních systémů. Klíčovou pozici zde převezmou abstraktní modely specifických tříd Petriho sítí, reprezentujících výsledky jednotlivých fází vývoje budovaného informačního systému. Tyto modely, spolu s odpovídajícími metodami a programovými nástroji, umožní analytikům, návrhářům i programátorům pracovat v konzistentním integrovaném prostředí podporujícím automatizaci časově nejnáročnějších kroků vývoje informačního systému -- návrhu, funkční verifikace, vyhodnocení efektivity a výsledné implementace systému.

Mark

GA102/94/1097

Default language

Czech

People responsible

Beneš Miroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Peringer Petr, Dr. Ing. - fellow researcher
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units