Detail projektu

Realizace expertního systému pro osvětlování prostoru s vyšší zrakovou náročností

Období řešení: 26.03.2002 — 31.12.2005

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2002-03-27 - nezadáno)

Označení

GA102/03/1162

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (27.03.2002 - nezadáno)

Výsledky

BAXANT, P. Databázové zpracování souborů provozních měření a souborů digitálních fotografií. In Kurz osvětlovací techniky XXII, Osvětlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2087-3.
Detail

BAXANT, P. Expertní systémy v procesu řízení a projektování. In ELECTRIC POWER ENGINEERING 2004. Brno: Department of Electrical Power Engineering, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

BAXANT, P. Conceptual design of a lighting technology expert system. In SVĚTLO 2004. Brno: Česká společnost pro osvětlování, 2004. p. 68-73. ISBN: 80-238-8928-1.
Detail

BAXANT, P. Teoretický úvod do expertních systémů, možnosti aplikace ve světelné technice. In Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-0659-2.
Detail

DRÁPELA, J. Interference mezi svítidly a signálem HDO. In Sborník konference ČK CIRED 2004. České Budějovice: ČK CIRED, 2004. s. 1-21.
Detail

BAXANT, P. Znalostně orientované technologie a jejich využití v osvětlovací technice. Brno: ÚEEN FEKT VUT Brno, 2007. s. 1-132.
Detail

Drápela Jiří. Určování citlivosti světelných zdrojů na kolísání napětí pomocí přenosových funkcí ve frekvenční oblasti a jejich aplikace. In Kurz osvětlovací techniky XXIV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 41-45. ISBN: 80-248-0935-4.
Detail

Baxant, P. Implementation of the Expert System for Lighting Engineering. In LIGHT SVETLO 2005. Bratislava: TYPHOON, 2005. p. 311-315. ISBN: 80-969403-0-9.
Detail

DRÁPELA, J.; BAXANT, P. Systematical Analysis of Lamps Sensitivity to Voltage Variations and its Application in Systems for Design of Lighting Systems. In Proceeding from the 16th International Conference LIGHT 2005. Bratislava: Typhoon, Bratislava, 2005. p. 60-66. ISBN: 80-969403-0-9.
Detail

Baxant, P., Sokanský, K. Expertní systém pro osvětlovací techniku. Světlo, 2006, roč. 9, č. 2, s. 57-60. ISSN: 1212-0812.
Detail

BAXANT, P. Expertní systémy v procesu řízení a projektování / abstrakt. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2004. Brno: Department of Electrical Power Engineering, 2004. s. 45 ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

DRÁPELA, J.; KRÁTKÝ, M.; WEIDINGER, L.; ZÁVODNÝ, M. Light Flicker of Fluorescent Lamps with Different Types of Ballasts Caused by Interharmonics. In IEEE PowerTech 2005 Conference Proceedings. St. Petersburg: IEEE PES, 2005. p. 1-7. ISBN: 978-5-93208-034-4.
Detail