Detail projektu

Praktikum z aplikované chemie a fyziky plazmatu

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2000

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2000-01-01 - 2000-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na úpravy v praktickém kurzu z chemie a fyziky nízkoteplotního plazmatu. Cílem bylo zařazení některých nových úloh a úpravy úloh stávajících tak, aby kurs pokryl v co nejširší míře současný rozsah technologií užívaných v praxi.

Popis anglicky
The project is foccuse on the upgrade of the practice works from applied plasma physics and chemistry. Some new works have been added and thus the course can give to students relatively good overwiev through the actually used technologies.

Klíčová slova
výuka, plazmová chemie, plazmatické procesy, povrchové úpravy, diagnostika, výboje, nízké tlaky

Klíčová slova anglicky
teaching, plasma chemistry, plasma processes, surface treatment, diagnostics, discharge, vacuum

Označení

IS2000/1678

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2000)

Výsledky

KRČMA, F., BEDNÁŘOVÁ, M., BUCHNÍČEK, M., JANČA, J. Database of Plasmachemical Technologies for Use in Lecures from Applied Plasma Chemistry. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 2867 ( p.)
Detail

KRČMA, F., PRYČKOVÁ, J., GROSSMANNOVÁ, H., JANČA, J., SLAVÍČEK, P., KUDRLE, V., SODOMKA, L. Practice Works from Applied Plasma Chemistry. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 1143 ( p.)
Detail