Detail projektu

Videodokumentace soudobých plazmochemických technologií

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2000

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2000-01-01 - 2000-12-31)

O projektu

Cílem projektu bylo založení databáze videonahrávek plasmochemických procesů a technologií pro využití v přednáškách z aplikované chemie a fyziky nízkoteplotního plazmatu. byla vytvořena metodika pro pořizování původních nahrávek a jejich zpracování do digitální podoby. V databázi jsou zahrnuty jak laboratorní technologie, tak i průmyslové aplikace.

Popis anglicky
A database of plasma chemical processes and technologies on video was founded. It contains both laboratory and industrial technologies with descriptions, referencies and links to original laboratories or companies. It is addressed to teacher in the field of plasma physics and plasma chemistry.

Klíčová slova
plazmochemické procesy, plazmochemické technologie, výuka, video

Klíčová slova anglicky
plasma chemical processes, plasma chemical technologies, teaching, video

Označení

IS2000/1676

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2000)

Výsledky

KRČMA, F., BEDNÁŘOVÁ, M., BUCHNÍČEK, M., JANČA, J. Plasmachemical Technologies on Video. In Sborník příspěvků konference Nové trendy ve fyzice. Brno: FEI VUT V Brně, 2001. p. 488 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

KRČMA, F., BEDNÁŘOVÁ, M., BUCHNÍČEK, M., JANČA, J. Database of Plasmachemical Technologies for Use in Lecures from Applied Plasma Chemistry. In Proceedings of ISPC XV. Orleans: GREMI, Université Orleans, 2001. p. 2867 ( p.)
Detail