Vnitřní předpis VUT - Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor kvality (RE-OKv)
Účinnost: od 31.7.2017


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d149086

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA