Vnitřní předpis VUT - Jednací řád Vědecké rady VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 13.6.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Dodatek č. 2:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d146766

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA