Směrnice č. 7/2023 - Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 12.6.2023


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d242442