Rozhodnutí č. 18/2022 - Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického VŠ výzkumu na VUT v Brně pro rok 2023

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 14.11.2022


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d233255

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA