Ostatní - Etický kodex VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Kancelář rektora (RE-KancR)
Účinnost: od 8.11.2022


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d233109