Vnitřní předpis VUT - Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 13.6.2017


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d146767

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA