Vnitřní předpis - Statut a Organizační řád Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
Účinnost: od 19.2.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-usi/d183632