Vnitřní předpis - Statut Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
Účinnost: od 30.5.2017 - do 19.2.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-usi/d159250