Směrnice - Pravidla_pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/2019

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Účinnost: od 19.12.2017 - do 21.11.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d178832