Směrnice - Pravidla_přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2019_2020

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Účinnost: od 21.11.2018 - do 20.11.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d182234