Směrnice - Pravidla_přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2018/2019

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 19.12.2017 - do 21.11.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d178759