Směrnice - Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1_2019 pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě podnikatelské

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 25.4.2022


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d226196