Směrnice - Dodatek č. 1 - k Pravidlům příjímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro ak. rok 2022_2023

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 11.5.2022


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d226119