Rozhodnutí č. 6/2024 - 2. kolo přijímacího řízení v doktorském studijním programu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2024/2025

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.
Účinnost: od 23.5.2024


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d259106