Rozhodnutí č. 14/2022 - požadavky a kritéria vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FP VUT V Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.
Účinnost: od 20.12.2022


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d235324