Rozhodnutí č. 13/2021 - Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2022/2023

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 10.11.2021


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d217803