Pokyn č. 6/2019 - Úhrady za nadstandardní úkony související s promocemi a vydáváním druhopisů dokladů

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 8.3.2019


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183549