Pokyn č. 3/2023 - Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia studentům bakalářského a magisterského studijního programu

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 6.3.2023


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d238499