Pokyn č. 3/2020 - Dokumentace o studiu, podmínky zápisů a kontroly studia

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 1.9.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d201483