Pokyn č. 9/2019 - Vykonávání pedagogické praxe studentů v prezenční formě doktorského studia

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 22.3.2019


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d184079