studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Fakulta: FEKTZkratka: EEKR-BKAk. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2643

Udělovaný titul: Bc.

Akreditace: 2.1.2002 - 31.8.2019

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi bakalářského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako provozní vysokoškolsky vzdělaní odborníci v různých provozech elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, a v servisních organizacích včetně odborných institucí státní správy. Na potřeby praxe orientované vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventa do výrobní, provozní či servisní technické činnosti a současně poskytuje dobrý základ pro doplnění hlubších teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů bakalářského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor