Detail oboru

Materiálové inženýrství

FSIZkratka: M-MTIAk. rok: 2023/2024

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Profil

Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.
1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Klíčové výsledky učení

Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky konstrukčních a technologických oblastí strojírenské výroby.

  1. Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů
  2. Materiáloví inženýři navrhují ve všech zpracovatelských technologiích (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování) postupy výroby tak, aby bylo dosaženo nejlepších užitných vlastností výrobků
  3. Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik (mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)
  4. Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů. Jejich úkolem je zajistit soubor poznatků pro materiálové aplikace jejichž nedostatek by silně limitoval možnosti dalšího vývoje techniky.

Profesní profil absolventů s příklady

  • materiálový specialista v konstrukčních týmech,
  • technolog tepelného zpracování,
  • pracovník základního i aplikovaného výzkumu materiálů a technologií,
  • řídící pracovník v oblasti zkoušení materiálů a řízení jakosti,
  • řídící pracovník technologických úseků,
  • učitel specializovaných předmětů na středních školách.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.