Detail oboru

Architektura pozemních staveb

FASTZkratka: APSAk. rok: 2022/2023

Program: Architektura pozemních staveb

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 19.7.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb. Důraz je kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti v oblasti architektury pozemních staveb – předmětů přírodovědných, odborných, architektonických atd.
Dále pak v 8. semestru je odborná praxe v autorizované architektonické kanceláři v délce 13. týdnů. Závěrečná bakalářská práce má charakter komplexního projektu, který je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené v rámci ateliérově tvorby a propracované dále do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech relevantních aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele – architekta a specialisty zastupujícího inženýrské disciplíny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AA002Deskriptivní geometrie cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AA001Matematika cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG003Obytné stavbycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AH001Pozemní stavitelství 1cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
AG001Soudobá architekturacs2PovinnýzkP - 26ano
AD001Stavební mechanika 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG004Veřejné stavby 1cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
AG011Výtvarná tvorba 1cs2PovinnýklC1 - 26ano
AG002Základy architektonického navrhovánícs4PovinnýklP - 13 / C1 - 39ano
AU001Základy informatikycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AS001Aplikovaná ekologie cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
AG031Ateliér architektonické tvorby 1cs8PovinnýklA - 104ano
AG021Dějiny architektury 1cs2PovinnýzkP - 26ano
AU002Modelování konstrukcí v roviněcs2PovinnýklC1 - 26ano
AH002Pozemní stavitelství 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AG006Průmyslové stavbycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AD002Stavební mechanika 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG005Veřejné stavby 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG012Výtvarná tvorba 2cs2PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AU004Architektonické aplikace CADcs2PovinnýklC1 - 26ano
AG032Ateliér architektonické tvorby 2cs8PovinnýklA - 104ano
AG022Dějiny architektury 2cs2PovinnýklP - 26ano
AL001Nosné konstrukce 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG008Obnova památekcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AH003Pozemní stavitelství 3cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AG016Urbanismus 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG007Venkovské a zemědělské stavby cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG013Výtvarná tvorba 3cs2PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AG033Ateliér architektonické tvorby 3cs8PovinnýklA - 104ano
AG023Dějiny architektury 3cs2PovinnýzkP - 26ano
AG009Interiér a architektonický prostorcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AF001Nosné konstrukce 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AH004Pozemní stavitelství 4cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AU003Prostorové modelovánícs2PovinnýklC1 - 26ano
AI001Stavební látky a geologie cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG017Urbanismus 2cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
AG014Výtvarná tvorba 4cs2PovinnýklC1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
AG034Ateliér architektonické tvorby 4cs8PovinnýklA - 104ano
AG024Dějiny architektury 4cs2PovinnýklP - 26ano
AU005Informatika pro architektycs2PovinnýC1 - 26ano
AG019Kompozice architekturycs2PovinnýzkP - 26ano
AO001Nosné konstrukce 3cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AH005Stavební fyzika 1cs2PovinnýP - 26ano
AT001Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG018Urbanismus 3cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG029Úvod do tradičních stavebních řemeselcs2PovinnýzkP - 26ano
AG015Výtvarná tvorba 5cs2PovinnýklC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AG035Ateliér architektonické tvorby 5cs8PovinnýklA - 104ano
AG025Dějiny architektury 5cs2PovinnýzkP - 26ano
AG027Detail v architektuře 1cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
AE001Geodézie a kartografie cs2PovinnýklP - 26ano
AH007Stavební fyzika 2cs2Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
AZ001Stavební právo cs2PovinnýP - 26ano
AT002Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG010Teorie a estetikacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG056Kresba a model v architektuřecs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 395023ano
AG051Techniky vizuální komunikacecs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 265023ano
AG055Tradiční stavební řemeslacs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 265023ano
AG050Tvůrčí plenércs4Povinně volitelnýklVT - 1205023ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AG026Dějiny výtvarného uměnícs2PovinnýzkP - 26ano
AG028Detail v architektuře 2cs3PovinnýklC1 - 39ano
AV001Ekonomika výstavby cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AG036Komplexní projektcs14PovinnýklPR - 182ano
AZ002Sociologie cs2PovinnýP - 26ano
AG043Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních stavebcs0Povinnýzkano
AG041Ústní část SZZ – Navrhování stavebcs0Povinnýzkano
AG042Ústní část SZZ – Teorie a dějiny architekturycs0Povinnýzkano
AG054Architektura technické civilizace cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135025ano
AH052Stavby s nízkou energetickou náročností cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135025ano
AW051Technologie staveb cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135025ano
AH053Počítačová aplikace stavební fyzikycs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265026ano
AH051Poruchy a obnova staveb cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135026ano
AR051Začleňování staveb do krajiny cs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265026ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AG020Odborná praxecs30PovinnýPX - 1560ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5023 1 AG056, AG051, AG055, AG050
5025 1 AG054, AH052, AW051
5026 1 AH053, AH051, AR051