Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2022/2023Zaměření: Konstrukce

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. Studium je v závěru cíleně zaměřeno do pěti specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování betonových konstrukcí a mostů; Navrhování kovových konstrukcí a mostů; Zakládání staveb; Zkoušení stavebních materiálů; Stavební mechaniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CM002Dopravní inženýrství (KON)cs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CO002Kovové konstrukce 3cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CL004Speciální betonové konstrukce (K)cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CN005Železniční stanicecs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CI055Experimentální metody vyšetřování konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135065ano
CD054Lomová mechanika cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135065ano
CO069Speciální kovové konstrukce (K)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135065ano
CL059Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135065ano
CF055Vybrané statě z geomechanikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135065ano
CF054Geotechnická laboratořcs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135066ano
CI058Materiály pro rekonstrukce stavebcs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135066ano
CL051Statika při rekonstrukcích (K)cs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135066ano
CD055Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (K)cs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135066ano
CO070Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcícs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135066ano
CL055Diplomový seminář (K-BZK)cs2Povinně volitelnýS - 265067ano
CF056Diplomový seminář (K-GTN)cs2Povinně volitelnýS - 265067ano
CO056Diplomový seminář (K-KDK)cs2Povinně volitelnýS - 265067ano
CD062Diplomový seminář (K-STM)cs2Povinně volitelnýS - 265067ano
CI054Diplomový seminář (K-SZK)cs2Povinně volitelnýS - 265067ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5065 1 CI055, CD054, CO069, CL059, CF055
5066 1 CF054, CI058, CL051, CD055, CO070
5067 1 CL055, CF056, CO056, CD062, CI054