Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MPC-SPKAk. rok: 2023/2024

Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Vstupní znalosti

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě hodnocení odevzdané semestrální práce vedoucím práce.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.
Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Základní literatura

Biernátová, O., Skůpa, J.: Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690:2022 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování studijní části individuálního technického projektu.