Detail předmětu

Dějiny jazzu 2

FEKT-BPC-DJA2Ak. rok: 2022/2023

Studenti se podrobně seznámí s kořeny jazzové hudby, tradičním jazzem, érou swingu, poválečnými směry (bebop, cool jazz atd.), fůzemi s hudbou rockovou, etnickou atd. a s profily největších osobností jazzové hudby a s vývojem československého jazzu od třicátých let po současnost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat kořeny jazzové hudby,
- charakterizovat tradiční jazz,
- charakterizovat éru swingu,
- vyjmenovat a popsat poválečné jazzové směry,
- popsat fůzi jazzové hudby s hudbou rockovou, etnickou atd.
- vyjmenovat největší osobnosti světové předválečné jazzové hudby a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat největší osobnosti světové poválečné jazzové hudby a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat současné osobnosti světového jazzu a charakterizovat jejich tvorbu.
- charakterizovat počátky československého jazzu a jeho hlavní představitele,
- vyjmenovat osobnosti československého jazzu od poválečné éry po současnost.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Semináře mají charakter výkladu doprovázeného nahrávkami, fotografiemi a filmy. Účast na seminářích je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě písemného zápočtového testu je uděleno maximálně 100 bodů.

Osnovy výuky

1. - 2. Kořeny jazzové hudby
3. - 4. Tradiční jazz
5. - 6. Éra swingu
7. - 10. Poválečné směry: bebop, cool jazz atd.
11. - 13. Fůze s hudbou rockovou, etnickou atd.
14. Profily největších osobností jazzové hudby počátků jazzu: Louis Armstrong a další,
15. - 17. Éra swingu: Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Woody Herman
18. - 19. Osobnosti éry bebopu, cool jazzu atd.: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young, Dave Brubeck,
20.-21. Osobnosti období jazzrocku a fůzí: Miles Davis, Herbie Hancock a další.
22. Počátky vývoje československého jazzu: R. A. Dvorský, Jan Rychlík,
23. Československé Big Bandy poválečné éry: Karel Vlach, Karel Krautgartner,
24. Big Band Gustava Broma a jeho hlavní osobnosti: Jaromír Hnilička, Mojmír Bártek atd.,
25. Karel Velebný, Jiří Stivín,
26. Zdeněk Zdeněk a další současní představitelé českého jazzu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry a trendy dosavadní historie jazzové hudby a s hlavními osobnostmi světové i československé a české jazzové hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Dorůžka, L., Škvorecký, Z. Tvář jazzu. Státní hudební vydavatelství Praha, 1964.
Dorůžka, L. Tvář moderního jazzu. Editio Supraphon Praha Bratislava, 1970.
Dorůžka, L. Panoráma jazzu. Mladá fronta, 1990.
Fordham, J. JAZZ - Dějiny, nástroje, hudebníci, nahrávky. Slovart, 2002.
Gioia, T. The History of Jazz. Oxford University Press, USA, 2011. ISBN 0195399706
Feather, L, Gitler, I. The Biographical Encyclopedia of Jazz. Oxford University Press, USA, 1999/2007. ISBN: 019532000X
Shipton, A. A New History of Jazz, Continuum New York-London, 2007. ISBN0826429726

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor