Detail předmětu

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

FAST-BM052Ak. rok: 2024/2025

Zabývá se zpracováním projektové dokumentace pozemní komunikace. Směrový a výškový návrh, příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Vstupní znalosti

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Znalosti projektování o projektové dokumentaci, o stavebním právu, o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, geografických informačních systémech atd.
Zvládnutí projekčních programů pro návrh dopravních staveb. Návrh a vykreslení detailů dopravního řešení v extravilánu i intravilánu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Stavební právo. 4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 5. Odvodnění pozemních komunikací. 6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA). 7. Integrovaní dopravní systém. 8. Dopravní inženýrství. 9.-12. Diagnostika vozovky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh směrového vedení komunikace v intravilánu. 2. Zklidňování dopravy. 3. Návrh příčného uspořádání. 4. Prověření vlečných křivek vozidel. 5. Návrh výškového vedení komunikace v intravilánu. 6. Rozhledové trojúhelníky. 7. Konzultace projektu. 8. Analýza nehodovosti. 9. Bezpečnostní audit/inspekce. 10.-12. Konzultace projektu.