Detail předmětu

Architektura technické civilizace

FAST-BGB044Ak. rok: 2024/2025

Předmět se zaměřuje na minulost a současnost architektury inspirované technikou a průmyslem, reflektuje racionální a romantická východiska technicistní architektury, její zásadní vliv na vznik moderního hnutí i pozdně moderní projevy jejích nejvýznamnějších soudobých protagonistů. Pokouší se anticipovat dopad techniky na budoucnost architektury 21. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na předchozí přednášky o soudobé architektuře a dějinách architektury, zejména na dějiny architektury 20. století.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.
Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a doporučené zdroje studia. 2. Průmyslová revoluce a architektura. 3. Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu. 4. Teoretická východiska nové estetiky. 5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko. 6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo. 7. Poválečná architektura rozděleného světa. 8. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – Archigram, J. Stirling. 9. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – R. Rogers, N. Foster. 10. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – M. Hopkins, N. Grimshaw. 11. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – E. Jiřičná, J. Kaplický. 12. Technicistní architektura v českých zemích. 13. Budoucnost technicistní architektury.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení tématu seminární práce 2.- 10. Konzultace 11.-12. Přednesení práce v seminární skupině 13. Závěrečné hodnocení