Detail předmětu

Teorie a estetika

FAST-BGA033Ak. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje se základními koncepty teorie a estetiky architektury a s klíčovými pojmy, které jsou relevantní pro oborový diskurs. Posluchačům je v úvodu kurzu předložena bibliografie o 25 titulech z oblasti teorie, kritiky a estetiky architektury sestavená na principu „od antiky po současnost“, které jsou v jednotlivých hodinách postupně prezentovány, interpretovány a diskutovány. Prostřednictvím tematicky koncipovaného programu kurz podává syntetickou reflexi hlavních proudů teoretického uvažování o architektuře a stavitelství. Na příkladech vybraných žánrů a metod pak přibližuje typy myšlení o vystavěném prostředí, krajině a environmentu v širším kulturním kontextu, ale také rozlišení entit, jež jsou v něm historicky podmíněné a jež naopak zůstávají trvalé.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

předmět navazuje na znalosti získané v rámci kurzů věnovaných dějinám a současným tendencím architektury, urbanismu a územního plánování. Výklad jednotlivých témat koresponduje s programem aktuálně probíhajících přednášek z dějin architektury.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Znalost ideového zázemí architektonické tvorby, architektura a filosofie, kritika architektury, vývoj koncepcí, sloh, vkus, móda.
Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost ideového zázemí architektonické tvorby, architektura a filosofie, kritika architektury, vývoj koncepcí, sloh, vkus, móda.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Architektura a teorie. 2. Architektura a estetika. 3. Architektura a filosofie. 4. Architektura a věda. 5. Architektura a (současné) umění. 6. Architektura a technologie. 7. Architektura a ekonomie. 8. Architektura a politika. 9. Architektura a revoluce. 10. Architektura a společnost. 11. Architektura a etika. 12. Architektura a ekologie. 13. Architektura a popkultura.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Diskuse o architektuře, urbanismu a památkové péči v terénu.