Detail předmětu

Specializovaný ateliér (ArA)

FAST-NGA056Ak. rok: 2024/2025

Aplikace teoretických znalostí, získaných bakalářským studiem a studiem vybraných disciplin jednoho ze zaměření NSP <i>Architektura a rozvoj sídel</i>. Tímto zaměřením je také profilováno zadání atelieru.
Specializovaný atelier má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Řeší náročnější program odpovídající magisterskému stupni studia. Vytváří předpolí pro diplomovou práci buď příbuzným tématem, nebo řešením širšího kontextu, ze kterého bude diplomová práce vycházet. Zároveň je však uceleným, samostatným projektem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Absolvování nejméně tří ateliérů architektonické tvorby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Aplikace teoretických znalostí, získaných bakalářským studiem a studiem vybraných disciplin jednoho ze zaměření NMSP "Architektura a rozvoj sídel". Tímto zaměřením je také profilováno zadání atelieru.
Ověření a praktická aplikace teoretických znalostí získaných v rámci zvoleného zaměření navazujícího magisterského studia. Předmostí pro vypracování závěrečného diplomového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

143 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–4. Analýzy, referenční příklady, související prameny, základní idea řešení úkolu. 5. Kritika rozpracovaného projektu vedená kolektivem pedagogů za účasti všech studentů skupiny, korekce a stanovení dalšího postupu. 6.–9. Rozpracování potvrzeného konceptu. 10. Kritika výsledného řešení projektu vedená kolektivem pedagogů za účasti všech studentů skupiny, závěrečná fáze ideového řešení. 11.–13. Výsledné zpracování finální podoby projektu a všech jeho příloh, závěrečná kritika a klasifikace. Ateliérová tvorba je vždy individuální, samostatnou prací studenta a jako taková je také klasifikována.