Detail předmětu

Výtvarná tvorba 3

FAST-BGA018Ak. rok: 2024/2025

Teorie barev, jejich vznik a míchání a užití v prostoru architektury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Předmět rozvíjí teorii barev, kterou zkoumá jak z objektivních aspektů – fyzikálního, chemického, fyziologického a psychologického, tak z pohledu symbolického a praktického užití barev v prostoru architektury.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.
Student zvládne cíl předmětu, kterým je osvojení si práce s barvou, barevná skladba, techniky barevné malby, aplikace barev v architektonické kompozici.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální a fyziologický aspekt barev. 2. Teorie barev – Goethův barevný kruh. 3. Johanes Itten a teorie barevných kontrastů. 4. Objektivní vlastnosti barev – subtraktivní míchání barev. 5. Volná práce – barvený rozbor obrazu. 6. Chemický aspekt barev – barva jako hmota. 7. Optické vlastnosti barev. 8. Barevná dynamika – barevný prostor. 9. Volná práce – vzdušná perspektiva, barva v krajině. 10. Barevná typologie architektonického prostředí. 11. Psychologický aspekt barev – Barevná symbolika. 12. Volná práce – barevná exprese. 13. Barevné systémy v praxi.