Detail předmětu

Nosné konstrukce 2

FAST-BFA013Ak. rok: 2024/2025

Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti, železobetonové monolitické rámové konstrukce, plošné stropní betonové konstrukce, základové konstrukce.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích, české a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí, mezní stavy dřevěných konstrukcí, základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování, spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje, rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce, konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Základní znalosti o vlastnostech zemin. Napětí v zeminách (geostatické, od přitížení, zemní tlak), návrh plošných a hlubinných základů, opěrné a pažící konstrukce, trysková injektáž, mikropiloty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Vstupní znalosti

Základní znalosti stavební mechaniky, teorie pružnosti, zatížení, znalosti základních principů návrhu konstrukcí, inženýrské geologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Naučit studenty základním principům statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí, bezpečnému a ekonomickému návrhu základů staveb.
Student zvládne cíl předmětu a bude schopen se orientovat v základních principech statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí a návrhu základů staveb.

Základní literatura

TURČEK, Peter a kol.: Zakládání staveb. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2005. ISBN 80-8076-023-3.

(CS)

MASOPUST, Jan a GLISNÍKOVÁ, Věra: Zakládání staveb. Brno: AN CERM s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7204-538-9. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti. 2. Železobetonové monolitické rámové konstrukce. 3. Plošné stropní betonové konstrukce – desky nosné ve dvou směrech, roštové konstrukce. 4. Zásady navrhování základových konstrukcí – patky, pásy, rošty a desky. 5. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí. Mezní stavy dřevěných konstrukcí. 6. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje. 7. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce. 8. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu geotechnických konstrukcí (pevnost zemin a stlačitelnost). 9. Geostatické napětí. Napětí od přitížení. Únosnost a sedání plošných základů. 10. Hlubinné základy - technologie, návrh (vrtané piloty). 11. Zemní tlaky - klidový, aktivní, pasivní. 12. Pažící konstrukce - typy a základy navrhování. 13. Mikropiloty. Trysková injektáž.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod. Dimenzování křížem vyztužené desky. 3.-4. Konstrukční zásady, schéma výkresu výztuže. 5.-6. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. 7.-8. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. 9. Stanovení parametrů smykové pevnosti a stlačitelnosti zeminy. 10. Návrh a posouzení plošného základů. 11 Návrh a posouzení vrtané piloty. 12. Stanovení zemních tlaků. 13. Návrh a posouzení opěrné stěny. Zápočet.