Detail předmětu

Pokročilé techniky návrhu číslicových systémů

FIT-PNDAk. rok: 2024/2025

Předmět představuje pokročilé techniky návrhu číslicových systémů. Je zaměřen na logickou syntézu a verifikaci složitých číslicových obvodů, efektivní využití hardwarových a softwarových prostředků a moderních technologií pro konstrukci hardwarových zařízení. V rámci předmětu budou diskutovány následující oblasti: Pokročilá logická syntéza a verifikace, syntéza obvodů z vysokoúrovňových jazyků, hardware/software codesign, návrh zařízení s ohledem na nízkou spotřebu a rekonfigurovatelné počítání. Uvedené přístupy a techniky budou ukázány na příkladech aplikačně specifických systémů.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Principy logické syntézy digitálních obovdů (reprezentace, optimalizace, mapování)
 2. Moderní přístupy k syntéze číslicových obvodů (AIG, BDD, ověřování funkční ekvivalence).
 3. Syntéza HW z vyšších programovacích jazyků (reprezentace, alokace, plánování, přiřazení).
 4. Aplikace omezujících podmínek.
 5. Verifikace číslicových obvodů, metodologie OVM.
 6. Výpočetní technologie (FPGA, 3D IC, IP-core, hard/soft CPU, DSP atd.).
 7. Vestavěné systémy, architektura SW. 
 8. Metodika návrhu HW/SW codesign, platformy, programovatelné logické obvody.
 9. Rekonfigurovatelné počítání.   
 10. Techniky návrhu energeticky efektivních a nízkopříkonových systémů. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vypracování a prezentace projektu.

Učební cíle

Porozumět pokročilým technikám návrhu komplexních číslicových systémů. Získat schopnosti nutné k využití moderních technologií a návrhových systémů pro konstrukci hardwarových zařízení. Pochopit moderní principy syntézy obvodů, získat pokročilé znalosti z oblasti hardware/software codesign a rekonfigurovatelného počítání.
Studenti budou schopni použít moderní techniky, nástroje a technologie pro návrh hardwarových zařízení.
Použití moderních technik návrhu hardwarových zařízení.

Doporučená literatura

Joo Manuel Paiva Cardoso, Jos Gabriel de Figueiredo Coutinho, and Pedro C. Diniz. 2017. Embedded Computing for High Performance: Efficient Mapping of Computations Using Customization, Code Transformations and Compilation. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.
Marwedel, P.: Embeded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems and the Internet of Things, 3rd Edition. Springer, USA, 2018, ISBN 978-3-319-56043-4.
Sarkar, Angsuman, Swapnadip De, Manash Chanda, and Chandan Kumar Sarkar. 2016. Low Power VLSI Design Fundamentals.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod: Shrnutí stávajících přístupů pro konstrukci číslicových zařízení.
 2. Moderní přístupy k syntéze číslicových obvodů, optimalizace na logické úrovni a na úrovni cílové technologie. Modely a metody syntézy (AIG, BDD,ověřování funkční ekvivalence).
 3. Syntézu obvodů z vysokoúrovňových programovacích jazyků (reprezentace obvodu, proces plánovaní, alokace a přiřazení zdrojů).
 4. Funkční verifikace číslicových obvodů s ohledem na pokrytí zdrojového kódů, stavů, atd. Synergie logické syntézy a verifikace. Metodologie OVM.
 5. Vestavěný počítačový systém, postupy návrhu vestavěných systémů s mikrokontroléry, specifikace požadavků na vestavěné systémy.
 6. Metody volby nejvhodnější platformy pro realizaci vestavěného systému, postupy při výběru vhodných klíčových součástí systému. 
 7. Typická architektura software vestavěného systému. Testování, ladění a diagnostika vestavěných systémů.
 8. Moderní výpočetní technologie, struktury a heterogenní platformy (FPGA, 3D IC, IP-core, hard/soft CPU, DSP atd.).
 9. Souběžný návrh vestavěných HW/SW systémů (modely, rozdělování, odhady, syntéza, integrace, optimalizace).
 10. Rekonfigurovatelné počítání - urychlování výpočtů v hardware při flexibilitě návrhu blízké software (rekonfigurace, návrhové systémy pro popis v C/C++ a high-level syntézu atd.).
 11. Návrhu vestavěných systémů s ohledem na optimalizaci spotřeby energie (minimalizace příkonu na různých úrovních, ambientní zdroje energie a jejich použití atd.).
 12. Akcelerace aplikačně specifických časově kritických úloh (zpracování síťového provozu a obrazu).
 13. Aktuální trendy v oblasti technologií, logické syntézy a rekonfigurovatelného počítání.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor