Detail předmětu

Evoluční výpočetní techniky

FIT-EVDAk. rok: 2024/2025

Evoluční výpočetní techniky v kontextu umělé inteligence a optimalizačních úloh. Jedno- a více-kriteriální optimalizace, relace dominance a Paretova fronta. Principy genetických algoritmů, evoluční strategie, genetického programování a dalších evolučních heuristik. Statistické vyhodnocení experimentů. Pokročilé evoluční algoritmy využívající pravděpodobnostní modely.  Paralelní evoluční algoritmy. Vícekriteriální evoluční optimalizace. Techniky rychlého prototypování evolučních algoritmů.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Kódování problému, genotyp, fenotyp, fitness funkce
 2. Genetické algoritmy, teorie schémat.
 3. Evoluční strategie.
 4. Genetické programování a symbolická regrese.
 5. Evoluční algoritmy využívající pravděpodobnostní modely pro tvorbu populace.
 6. Simulované žíhání.
 7. Vícekriteriální evoluční algoritmy (relace dominance, NSGA-II). 
 8. Paralelní evoluční algoritmy.
 9. Diferenční evoluce, SOMA.
 10. Statistické vyhodnocení experimentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odevzdání projektu v zadaném termínu, zkouška.
V průběhu studia je třeba odevzdat vypracovaný projekt a složit zkoušku. Výuka probíhá formou přednášek nebo řízeného samostudia; zmeškanou výuku je třeba nahradit samostudiem.

Učební cíle

Seznámit studenty s moderními evolučními algoritmy pro řešení složitých optimalizačních a návrhových problémů.
Zvládnuté postupy při řešení složitých optimalizačních úloh pomocí evolučních algoritmů.
Hlubší pochopení problému optimalizace a jeho řešení v počítačovém inženýrství.

Doporučená literatura

Eiben, A.E., Smith, J.E.: Introduction to Evolutionary Computing. 2nd ed. Springer, 2015, ISBN 978-3-662-44873-1.
Brabazon, A., O'Neill, M., McGarraghy, S.: Natural Computing Algorithms. Springer, 2015, ISBN 978-3-662-43630-1.
Doerr, B. Neumann F. (eds.): Theory of Evolutionary Computation. Springer, 2020, ISBN 978-3-030-29413-7

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do studia evolučních algoritmů.
 2. Genetické algoritmy, teorie schémat.
 3. Statistické vyhodnocení experimentů.
 4. Typické optimalizační úlohy.
 5. Pokročilé techniky v genetických algoritmech.
 6. Vícekriteriální evoluční algoritmy.
 7. Evoluční strategie.
 8. Genetické programování a symbolická regrese.
 9. Varianty genetického programování.
 10. Paralelní evoluční algoritmy.
 11. Evoluční algoritmy s pravděpodobnostními modely.
 12. Diferenční evoluce, SOMA a další algoritmy.
 13. Aktuální trendy.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor