Detail předmětu

Evoluční a neurální hardware

FIT-EUDAk. rok: 2024/2025

Předmět představuje vybrané výpočetní modely a výpočetní systémy, které vznikají na průniku hardware a umělé inteligence jako reakce na neschopnost konvenčních počítačů efektivně řešit (jak z pohledu výkonnosti, tak i energetické náročnosti) některé důležité obtížné úlohy. Budou shrnuty relevantní teoretické modely, obvodové techniky a metody výpočetní inteligence inspirované v biologii. Zejména budou diskutovány tyto oblasti: evoluční návrh, vyvíjející se obvody, neuroevoluce, neurální hardware a aproximativní počítání. Předmět je doplněn ukázkou typických aplikací.


Okruhy otázek k SDZ:

 1. Inspirace v biologii (adaptace, samoorganizace, entropie, evoluce, učení).
 2. Specializovaný hardware a rekonfigurovatelná zařízení pro umělou inteligenci.
 3. Kartézské genetické programování.
 4. Problém škálovatelnosti evolučního návrhu obvodů a jeho řešení.
 5. Evoluční návrh analogových obvodů.
 6. Celulární automaty v 1D a 2D, Wolframovy třídy, sebereplikace.
 7. Aproximativní počítání (princip, chybové metriky, metody aproximace obvodů).
 8. Hluboké neuronové sítě.
 9. Obvodová realizace neuronových sítí.
 10. Neuroevoluce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odevzdání projektu v zadaném termínu, zkouška.
V průběhu studia je třeba odevzdat vypracovaný projekt a složit zkoušku. Výuka probíhá formou přednášek nebo řízeného samostudia; zmeškanou výuku je třeba nahradit samostudiem.

Učební cíle

Porozumět principům vybraných biologií inspirovaných výpočetních technik a jejich využití zejména při návrhu, hardwarové implementaci a provozu výpočetních systémů.
Studenti budou schopni využít evoluční algoritmy pro návrh elektronických obvodů, budou schopni modelovat, simulovat a realizovat biologií inspirované výpočetní systémy, zejména evoluční a neurální hardware.
Pochopení vztahu mezi počítači (počítáním) a vybranými přírodními procesy.

Doporučená literatura

Floreano, D., Mattiussi, C.: Bioinspired Artificial Intelligence: Theories, Methods, and Technologies. The MIT Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-262-06271-8
Reda S., Shafique M.: Approximate Circuits - Methodologies and CAD. Springer Nature, 2019, ISBN 978-3-319-99322-5
Trefzer M., Tyrrell A.M.: Evolvable Hardware - From Practice to Application. Berlin: Springer Verlag, 2015, ISBN 978-3-662-44615-7
Sekanina L., Vašíček Z., Růžička R., Bidlo M., Jaroš J., Švenda P.: Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Academia Praha 2009, ISBN 978-80-200-1729-1

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod a motivace.
 2. Výpočetní modely inspirované v biologii (zdroje inspirace, principy adaptace a samoorganizace).
 3. Aproximativní počítání a energetická účinnost.
 4. Hardware a rekonfigurovatelná zařízení pro umělou inteligenci.
 5. Evoluční návrh.
 6. Kartézské genetické programování.
 7. Evoluční návrh číslicových a analogových obvodů.
 8. Problém škálovatelnosti evolučního návrhu obvodů a jeho řešení.
 9. Výpočetní development, celulární automaty, L-systémy.
 10. Hluboké neuronové sítě a jejich hardwarová implementace.
 11. Aproximativní počítání v neuronových sítích.
 12. Neuroevoluce.
 13. Moderní HW/SW platformy a aplikace.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor