Detail předmětu

Matematická logika

FIT-MLDAk. rok: 2024/2025

V předmětu budou systematicky vyloženy základy výrokové a zejména predikátové logiky. Nejprve budou studenti seznámeni se syntaxí a sémantikou těchto logik, pak budou logiky studovány jako formální teorie s důrazem na problematiku dokazování formulí. Prodiskutovány budou také klasické věty o korektnosti,  úplnosti a kompaktnosti. Po probrání převodu formulí na prenexní tvar budou uvedeny některé vlastnosti a modely teorií 1. řádu. Pozornost bude také věnována nerozhodnutelnosti teorií 1. řádu vyplývající ze známých Gödelových vět o neúplnosti. Závěrem předmětu bude pojednáno o některých dalších významných logikách, které nacházejí uplatnění v informatice.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Jazyk, formule a sémantika výrokové logiky.
 2. Formální systém výrokové logiky.
 3. Dokazatelnost ve výrokové logice, věta o úplnosti.
 4. Jazyk predikátové logiky, termy a formule.
 5. Sémantika predikátové logiky.
 6. Formální systém predikátové logiky 1. řádu.
 7. Dokazatelnost v predikátové logice, prenexní tvary formulí.
 8. Teorie 1. řádu a jejich modely.  
 9. Věty o úplnosti a o kompaktnosti.
 10. Nerozhodnutelnost teorií 1. řádu, Gödelovy věty o neúplnosti.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané v předmětech Diskrétní matematika v bakalářském stupni studia a Matematické struktury v informatice v magisterském stupni studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je hodnocen na základě výsledku závěrečné zkoušky, ke složení zkoušky je třeba získat nejméně 50 z celkového počtu 100 bodů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami uvažování v matematice. Studenti by si měli osvojit obecné principy predikátové logiky a získat tak schopnost přesného matematického uvažování a vyjadřování. Také by se měli naučit pracovat s některými dalšími důležitými formálními teoriemi využívanými v informatice.
Studenti se naučí exaktnímu formálnímu myšlení, které jim umožní provádět korektní a efektivní algoritmizaci řešení zadaných problémů. Také získají schopnost ověřovat správnost již vytvořených algoritmizací (verifikace programů).
Studenti se naučí exaktnímu formálnímu myšlení, které jim umožní provádět korektní a efektivní algoritmizaci řešení zadaných problémů. Také získají schopnost ověřovat správnost již vytvořených algoritmizací (verifikace programů).

Doporučená literatura

D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, Handbook of Logic for Artificial Intellogence and Logic Programming, Oxford Univ. Press 1993
A. Sochor, Klasická matematická logika, Karolinum, 2001
V. Švejnar, Logika, neúplnost a složitost, Academia, 2002
G. Metakides, A. Nerode, Principles of logic and logic programming, Elsevier, 1996
Melvin Fitting, First order logic and automated theorem proving, Springer, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základy teorie množin a kardinální aritmetiky
 2. Jazyk, formule a sémantika výrokové logiky
 3. Formální systém výrokové logiky
 4. Dokazatelnost ve výrokové logice, věta o úplnosti
 5. Jazyk predikátové logiky, termy a formule
 6. Sémantika predikátové logiky
 7. Formální systém predikátové logiky 1. řádu
 8. Dokazatelnost v predikátové logice
 9. Věta o úplnosti a o kompaktnosti, prenexní tvar formulí
 10. Teorie 1. řádu a jejich modely
 11. Nerozhodnutelnost teorií prvního řádu, Gödelovy věty o neúplnosti
 12. Teorie 2. řádu (monadická logika, SkS a WSkS)
 13. Některé další logiky (intuicionistická, modální a temporální logika, Presburgerova aritmetika)

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor