Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

FIT-VDDAk. rok: 2024/2025

Hybridní kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje motivaci k vědecké práci, výběru elektronických zdrojů (a později v kurzu i jejich správnému použití vč. citování) a výběr časopisu či konference, kam bude příspěvek směřovat. V následujících kapitolách podává přehled postupu a tipů k tvorbě odborného textu a diskutuje možnosti zahraničních pobytů a spolupráce. V posledních kapitolách se kurz věnuje jak zmíněnému citování, tak i propagaci výsledků vědecké práce, citačním analýzám a dílčím minoritním aspektům vědecké kariéry.

Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

ÚK středisko Antonínská (ÚK)

Vstupní znalosti

Základní znalost práce na počítači a s internetem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Plnění úkolů (na zápočet je třeba splnit všechny úkoly)


Kurz probíhá formou prezenčních seminářů a e-learningové podpory (Moodle) a týdenních úkolů, ke kterým vyučující podává zpětnou vazbu

Učební cíle

Pochopit, jak funguje život a kariéra vědeckého pracovníka

Pochopit životní proces výstupu výzkumu - proces psaní a publikování článku, proces přípravy a výstupu na konferenci

Přemýšlet o zahraniční spolupráci, výjezdu

Pochopit autorské právo ve vědě a na VŠ


Studenti budou znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Budou umět správně citovat použitou literaturu. Budou znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Budou umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Budou znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Budou umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů. Budou mít schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text.

Doporučená literatura

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Kreativní techniky pro výběr tématu
 2. Elektronické informační zdroje
 3. Výběr časopisu/konference, Metodika hodnocení VaVaI
 4. Základy tvorby odborného textu
 5. Základy citování
 6. Citační manažery
 7. Publikační proces a autorské právo
 8. Citační analýzy a altmetriky
 9. Propagace výsledků vědecké práce