Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FIT-JA6DAk. rok: 2024/2025

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní, komunikaci a prezentaci na akademické úrovni. Zároveň slouží jako příprave ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zkouška na úrovni alespoň středně pokročilý, případně přijímací zkouška do doktorského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Aktivní účast na cvičení
 • Prezentace
 • Písemná zkouška sestávající z jazykového testu, práce s odborným textem a poslechu.

Kurz je založen na elektronických podpůrných materiálech UJAZ. Od studentů se očekává aktivita na seminářích, plnění písemných i ústních úkolů a prezentace.

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit ústní prezentaci na odborné téma a dosáhnout 50% v každé části písemné zkoušky (jazykový test, poslech, práce s odborným textem).

Učební cíle

Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je zdokonalení studentů v porozumění při čtení akademických textů, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukci textu, odborné prezentace a komunikaci v anglickém jazyce.
Zkouška na úrovni alespoň středně pokročilý, případně přijímací zkouška do doktorského studia.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 4: středně pokročilí 2

Doporučená literatura

Leki, I. (1998) Academic Writing: Exploring Processes and Strategies. Cambridge: CUP (EN)
McCarthy, M., O'Dell, F. (2016) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP (EN)
Harrison, R. (2012) Headway Academic Skills 3 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book with Oxford Online Skills. Oxford: OUP (EN)
Moore, J. (2017) Oxford Academic Vocabulary Practice: Upper-Intermediate B2-C1. Oxford: OUP (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Úvod
  • Prezentace
  • Vývoj a trendy
  • Akademické psaní
  • Spojovací výrazy
  • Objektivní a formální styl
  • Trpný rod
  • Vyjádření míry jistoty
  • Členy
  • Vztažné věty
  • Slovosled a zdůraznění
  • Slovotvorba
  • Technická a akademická slovní zásoba

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Úvod
  • Prezentace
  • Vývoj a trendy
  • Akademické psaní
  • Spojovací výrazy
  • Objektivní a formální styl
  • Trpný rod
  • Vyjádření míry jistoty
  • Členy
  • Vztažné věty
  • Slovosled a zdůraznění
  • Slovotvorba
  • Technická a akademická slovní zásoba
 

Cvičení jazykové

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Úvod
  • Prezentace
  • Vývoj a trendy
  • Akademické psaní
  • Spojovací výrazy
  • Objektivní a formální styl
  • Trpný rod
  • Vyjádření míry jistoty
  • Členy
  • Vztažné věty
  • Slovosled a zdůraznění
  • Slovotvorba
  • Technická a akademická slovní zásoba