Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-ISDAk. rok: 2024/2025

Tolerance pro nepřesnost a neurčitost jako základní atribut ISY. Inteligentní systémy založené na kombinacích různých teorií - neuronových sítí, nezřetelných (fuzzy) množin, hrubých (rough) množin a genetických algoritmů: expertní systémy, inteligentní informační systémy, systémy strojového překladu, inteligentní senzorové systémy, inteligentní řídicí systémy, inteligentní robotické systémy.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Fuzzy expertní systémy
 2. Znalostní inženýrství s využitím soft-computing
 3. Inteligentní senzorické systémy
 4. Neuronové sítě v inteligentních systémech
 5. Fuzzy řídicí systémy
 6. Neuro-fuzzy řídicí systémy
 7. Hrubé množiny v inteligentních systémech
 8. Genetické algoritmy v inteligentních systémech
 9. Inteligentní roboti
 10. Navigace mobilních robotů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní poznatky z problematiky umělé inteligence v rozsahu kurzu "Základy umělé inteligence" současného bakalářského studijního programu na FIT. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Skupinové konzultace jednou za dva týdny.

Obhajoby projektů, ústní závěrečná zkouška. Nahrazování zameškané obhajoby projektu po dohodě s garantem předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty s navrhováním inteligentních systémů (řídicích, výrobních ap.), které jsou založené na kombinacích teorií neuronových sítí, fuzzy množin, hrubých množin a genetických algoritmů.
Studenti se důkladně seznámí s principy inteligentních systémů a budou tak schopni navrhovat tyto systémy pro řešení různých praktických problémů.
Podrobný přehled o současném stavu problematiky inteligentních systémů a schopnost využítí získaných poznatků ve vlastním výzkumu.

Doporučená literatura

Munakata,T.: Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer, 2008, ISBN 978-1-84628-838-8
Mitchell, H. B.: Multi-Sensor Data Fusion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71463-7
Iba, H., Noman, N.: New Frontier in Evolutionary Algorithms, Imperial College Press, 2012, ISBN-13 978-1-84816-681-3
Bramer, M.: Principles of Data Mining, Second edition, Springer-Verlag London 2013, ISBN 978-1-4471-4883-8
Raza, M. S., Qamar, U.: Understanding and Using Rough Set Based Feature Selection: Concepts, Techniques and Applications, Springer Nature, 2017, ISBN 978-981-10-4964-4
Bianchi, F. M., Maiorino, E., Kampffmeyer, M. C., Rizzi, A., Jenssen, R.:Recurrent Neural Networks for Short-Term Load Forecasting - An Overview and Comparative Analysis, SpringerBriefs in Computer Science, 2017, ISBN 978-3-319-70337-4

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, soft computing a ISY
 2. Expertní systémy
 3. Inteligentní informační systémy
 4. Systémy strojového překladu
 5. Vnímání okolního prostředí, inteligentní senzorové systémy
 6. Analýza senzorových dat, vytváření modelů okolního prostředí
 7. Plánování způsobu provedení zadaného úkolu
 8. Řídící systémy s neuronovými sítěmi
 9. Fuzzy řídící systémy
 10. Neuro-fuzzy systémy
 11. Využití rough množin a genetických algoritmů v ISY
 12. Inteligentní robotické systémy
 13. Navigace mobilních robotů

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Dva individuální projekty - návrhy inteligentních systémů k řešení konkrétních problémů.