Detail předmětu

Pokročilé biometrické systémy

FIT-PBDAk. rok: 2024/2025

Úvod do biometrických systémů, rozbor zpracování signálů na obecné úrovni, specifické algoritmy pro zpracování signálů v oblasti biometrických systémů, specializované postupy při zpracování vybraných biometrických vlastností (např. termosnímky obličeje, 3D geometrie obličeje či ruky, žíly prstu ruky), chybové míry společně s výpočtem a jejich interpretací, zabezpečení biometrických systémů a biometrické systémy budoucnosti.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Definice možných způsobů zpracování biometrických signálů se zaměřením na specifické filtry pro zvýraznění a extrakci biometrických rysů.
 2. Definice hodnocení spolehlivosti biometrických systémů, vč. pojmů FAR/FRR, FMR/FNRM, ROC/DET a sestavení experimentálních scénářů.
 3. Popis rozpoznávání termosnímků obličejů (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 4. Popis rozpoznávání 3D geometrie obličeje (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 5. Popis rozpoznávání žil prstu / ruky (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 6. Popis rozpoznávání duhovky oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 7. Popis rozpoznávání sítnice oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 8. Definice složení biometrického systému, popis kritických míst a rozdílu mezi unimodálním a multimodálním biometrickým systémem.
 9. Definice problematiky biometrických pasů z celosvětového pohledu, se zaměřením na biometrickou část.
 10. Popis biometrických systémů, které jsou náleží k významným vzhledem k použití v budoucnosti a popis požadavků, které jsou na tyto systémy kladeny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti zpracování signálů, ideálně i základy biometrických systémů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 1. Projekt

Zpracování a obhajoba projektu, zpracování vybraného odborného článku. Během obhajoby krátké přezkoušení ze zvoleného tématu.

Učební cíle

Seznámit studenty s pokročilými postupy v oblasti biometrických systémů.

Zvládnutí postupů při návrhu bezpečných a spolehlivých biometrických systémů.

Základní literatura

Jain, A.K., Flynn, P., Ross, A.A.: Handbook of Biometrics, Springer-Verlag, 2008, s. 556, ISBN 978-0-387-71040-2
DRAHANSKY, Martin. Hand-based biometrics: Methods and technology. IET, 2018.
UHL, Andreas, et al. Handbook of vascular biometrics. Springer Nature, 2020.
MARCEL, Sébastien, et al. (ed.). Handbook of biometric anti-spoofing: Presentation attack detection. Springer, 2019.

Doporučená literatura

ZHANG, David; LU, Guangming; ZHANG, Lei. Advanced biometrics. Springer International Publishing, 2018.
DAS, Ravindra. The science of biometrics: Security technology for identity verification. Routledge, 2018.
MALTONI, Davide, et al. Handbook of fingerprint recognition. Springer Science & Business Media, 2009.
BOLLE, Ruud M., et al. Guide to biometrics. Springer Science & Business Media, 2013.
DRAHANSKÝ, Martin; ORSÁG, Filip; DOLEŽEL, Michal. Biometrie. M. Drahanský, 2011.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do problematiky biometrických systémů
 2. Základní zpracování signálů
 3. Pokročilé zpracování signálů
 4. Hodnocení spolehlivosti biometrických systémů (chybové míry)
 5. Pokročilé zpracování - termosnímky obličeje
 6. Pokročilé zpracování - 3D geometrie obličeje
 7. Pokročilé zpracování - 3D geometrie ruky
 8. Pokročilé zpracování - žíly prstu ruky
 9. Pokročilé zpracování - sítnice oka
 10. Koncepce návrhu biometrického systému a jeho otestování
 11. Biometrické systémy budoucnosti, biometrické normy

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obhajoba projektu a návrhu biometrického systému.