Detail předmětu

Modelování a simulace

FIT-MSDAk. rok: 2024/2025

Klasifikace systémů a modelů. Různé způsoby popisu modelů. Metodika výstavby modelů, speciální typy modelů. Principy implementace simulačních systémů. Multiparadigmatické modelování a simulace. Paralelní a distribuovaná simulace. Simulace v reálném čase, interaktivní simulace.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Teorie modelování a simulace, DEVS a jeho varianty.
 2. Kombinované systémy (spojitá simulace a diskrétní události).
 3. Stochatické Petriho sítě.
 4. Vysokoúrovňové Petriho sítě.
 5. Interpretované Petriho sítě a modelování řídicích systémů.
 6. Simulace v reálném čase a interaktivní simulace.
 7. Anticipující systémy, vnořená a reflektivní simulace.
 8. Paralelní a distribuovaná simulace.
 9. Multisimulace, klonování simulací, aplikace.
 10. Softcomputing a strojové učení v modelování a simulaci systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Diskuse v rámci přednášek, kontrola zpracování tematické práce.
Přednášky a zpracování projektu.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s principy modelování a simulace systémů, simulačních nástrojů a technik vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů. Zvláštní důraz je kladen na moderní a pokročilé metody modelování a simulace v kombinaci s přístupy umělé inteligence a s metodami návrhu a vývoje komplexních a inteligentních systémů.
Základy teorie související s modelováním. Pochopení principu implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních technik pro různé třídy simulačních úloh. Vytváření heterogenních modelů.
Schopnost vytvářet modely systémů a využívat simulaci pro řešení problémů.

Doporučená literatura

Didier H. Besset: Object-Oriented Implementation of Numerical Methods: An Introduction with Java & Smalltalk, Morgan Kaufmann, 2000
Janoušek, V.: Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.
Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
Ross S.: Simulation, Academic Press, 2002
Zeigler B., Kim T., Praehofer H.: Theory of Modeling and Simulation. Academic Press Inc.,U.S.; 2nd Edition edition. 2000. ISBN: 0127784551
Sarjoughian H., Cellier F.: Discrete Event Modeling and Simulation Technologies: A Tapestry of Systems and AI-Based Theories and Methodologies. Springer-Verlag New York Inc. 2001. ISBN: 0387950656
David R., Alla H,: Discrete, Continuos and Hybrid Petri Nets, Springer Verlag, 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Třídy úloh řešitelných simulačními metodami. Teorie dynamických systémů.
 2. Formalismus DEVS a jeho varianty.
 3. Architektury simulačních systémů, principy implementace.
 4. Příklady kombinace paradigmat - procesy, Petriho sítě, DEVS a spojité systémy.
 5. Interpretované Petriho sítě a modelování řídicích systémů.
 6. Vývoj systémů založený na modelování a simulaci, simulace v reálném čase, hardware-in-the-loop, human-in-the-loop, model continuity.
 7. Objektově orientované a komponentní přístupy v modelování a simulaci.
 8. Paralelní a distribuovaná simulace.
 9. Anticipující systémy, vnořená a reflektivní simulace.
 10. Multisimulace, klonování a nezávislé časové osy.
 11. Optimalizace, učení, adaptace.
 12. Modelování a simulace inteligentních systémů, softcomputing v simulaci.
 13. Multiagentní simulace, simulace komplexních systémů.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor