Detail předmětu

Regulované gramatiky a automaty

FIT-RGDAk. rok: 2024/2025

Předmět diskutuje regulované přepisování jako jedno z ústředních témat teoretické informatiky posledních let. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti regulovaných gramatik a automatů včetně jejich praktického využití. Získání a porozumění prezentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Regulované automaty a gramatiky: základní idea.
 2. Gramatiky s regulovaným užitím pravidel.
 3. Kontextově založené regulované gramatiky.
 4. Gramatiky s algebraicky založenou regulací.
 5. Redukce regulovaných gramatik.
 6. Paralelní verze regulovaných gramatik.
 7. Regulované konečné automaty.
 8. Regulované zásobníkové automaty.
 9. Hluboké zásobníkové automaty.
 10. Skákající automaty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

formalni jazyky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Vypracování dvou referátů během semestru:
 • Každý celkem 20 bodů, z toho 15 písemná část a 5 ústní část (prezentace).
 • Téma referátů musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno garantem předmětu (prof. Meduna).
 • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

Učební cíle

Předat studentům podrobný přehled modelů a výsledků týkajících se regulovaného přepisování v rámci teoretické informatiky. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.
Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice v oblasti regulovaného přepisování a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Doporučená literatura

copies of lectures (EN)
kopie přednášek (CS)
ROZENBERG Grzegorz a SALOMAA Arto. Handbook of Formal Languages, Volumes 1-3. Springer, 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Regulované formální modely: úvod a principy.
 2. Regulace gramatik založená na kontextu a na pravidlech.
 3. Regulované gramatiky: transformace, normální formy, vymazávání, omezené derivace.
 4. Rozšíření jazyků generovaných regulovanými gramatikami.
 5. Regulace gramatik založená na algebraických omezeních.
 6. Částečně a úplně paralelní regulované gramatiky.
 7. Regulované gramatické systémy.
 8. Multigenerativní gramatické systémy.
 9. Regulované automaty: principy.
 10. Automaty regulované řídicím jazykem.
 11. Skákající konečné automaty.
 12. Hluboké zásobníkové automaty.
 13. Aplikační perspektivy; shrnutí.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dvě tematická práce o regulovaném přepisování.