Detail předmětu

Cvičný sbor 2

FEKT-XPC-CVS2Ak. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na zdokonalení studenta v jeho vokálním projevu, což mu může být užitečné i v jeho profesní kariéře. Zamýšleným výstupem je dílčí vystoupení sboru na dvou samostatných koncertech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány schopnosti potřebné pro sborový zpěv – hudební sluch, zdravý hlas a znalost not. Vše je ověřeno vstupním pohovorem s praktickou zkouškou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem. Zápočet je udělen za splněné podmínky docházky, účast na koncertě a aktivní a ukázněnou práci v cvičeních.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenta základům sborového zpěvu, provést ho hlasovou průpravou, vyzkoušet si zpěv z listu, osvojit si zásady ansámblového zpěvu, mít možnost podílet se na kolektivní hudební produkci a rozšířit znalost nového sborového repertoáru, to vše pod profesionálním vedením.
Absolvent předmětu je schopen:
- bezchybně zazpívat svůj part
- zařadit se dynamicky i barevně do svého hlasu
- respektovat pokyny dirigenta – sbormistra a reagovat na jeho gesto (tempo, dynamika, frázování)
- předvést svůj výkon na koncertě

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Uherek, Milan: Zpíváme ve sboru, SPN 1987 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor