Detail předmětu

Zvuková produkce a postprodukce 2

FEKT-MPC-ZP2Ak. rok: 2024/2025

Studenti si prohloubí znalosti postupu při nahrávání různých instrumentálních a vokálně instrumentálních souborů, střihu, dodatečné úpravy snímku a jeho konečného zpracování včetně dokumentace. Dále se rozšiřují dovednosti posluchačů při práci s vybranými hudebními programy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je vyžadována znalost základních technik střihu, porozumnění úloze zvukového režiséra, znalost technických aspektů nahrávání, principu a použití mikrofonů, mixážních pultů, dynamických procesorů, nahrávacích zařízení a monitorů, znalost využití umělého dozvuku při tvorbě zvukové nahrávky, využití technik masteringu pro vytvoření konečného snímku, dále schopnost vytvořit dokumentaci hudební nahrávky a schopnost ovládat počítačové programy pro nahrávání a zpracování hudebních snímků. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětech Studiová praxe 1,2 v rámci bakalářského studia a Praxe v nahrávacím studiu 1, tzn. s postupem nahrávání nejrůznějších typů souborů konečným zpracováním záznamů z hlediska zvukového režiséra.
Absolvent předmětu je schopen ve vysoké míře:
- vytvořit nahrávku rockového souboru,
- vytvořit nahrávku big bandu,
- vytvořit nahrávku dechového souboru,
- vytvořit nahrávku komorního souboru,
- vytvořit nahrávku symfonického orchestru,
- demonstrovat hlubší srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.).

Základní literatura

Vlachý, Václav - Praxe zvukové techniky, druhé aktualizované vydání - vyd. Muzikus 2000.
Syrový, Václav - Hudební zvuk: příspěvek k teorii zvukové tvorby, Praha, Akademie múzických umění, 2014.
Šíp, Ladislav - Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961.
Syrový, Václav - Hudební akustika, Praha, Akademie múzických umění, 2013.
Šíp, Ladislav - Pěvci před mikrofonem, Praha 1960.
Vrzal, Martin - Střih záznamu hudby, Praha, Akademie múzických umění, 2007.
Vlachý, Václav - 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Burghauser, Jrmil - Špelda, Antonín - Akustické základy orchestrace, Praha, Panton 1967
Forró, Daniel - Domácí nahrávací studio - vyd. Grada 1996.
Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor